Strona główna > Wzmianki prawne > Wzmianki prawne

Wzmianki prawne

Strony internetowe Cheminées Poujoulat są wydawane przez grupę holdingową Poujoulat, SOPREG - 7, rue Roy - 75008 Paris :

Dyrektor publikacji : Frédéric COIRIER
Projekt graficzny : Marion Le Roux

POUJOULAT SA (siedziba spółki)
BP 01 - 79270 Saint Symphorien
FRANCE
Kapitał zakładowy : 12 000 000 €
SIRET : 781 446 521 00028

Tel : 05 49 04 40 40
Fax : 05 49 04 40 00

Hosting strony internetowej :

CIAGE INFORMATIQUE
Espace Média - Le Technoparc
3, Rue Gustave Eiffel
78300 POISSY
Tel : 01 39 22 64 74
Fax : 01 39 22 64 73
http://www.ciage.fr

Zgodnie z Ustawą 78-17 z dnia 06.01.1978 r.  o ochronie danych osobowych w systemach informatycznych, niniejsza strona została zgłoszona do CNIL [Commission  Nationale de l’Informatique et des Libertés – Narodowa Komisja ds. Informatyki i Wolności].

WARUNKI KORZYSTANIA I DOSTĘPU DO SERWISU POUJOULAT.pl
POUJOULAT stworzyło  niniejszy portal do osobistego użytku osób zainteresowanych. Prezentowane na  jego podstronach informacje nie mogą być wykorzystywane, nawet częściowo, do celów handlowych i marketingowych bez uprzedniej pisemnej zgody POUJOULAT. POUJOULAT uprzedza użytkowników niniejszej  witryny, że większość jej elementów chroniona jest prawem autorskim : w szczególności zdjęcia, artykuły, rysunki, sekwencje animowane…

Elementy w ten sposób chronione są własnością POUJOULAT lub osób trzecich, które upoważniły POUJOULAT do ich wykorzystywania. W związku z powyższym wszelka reprodukcja, reprezentacja, wykorzystywanie, adaptacja, modyfikacja, włączanie, tłumaczenie, komercjalizacja części lub całości  tych elementów bez uprzedniej pisemnej zgody POUJOULAT są zabronione i stanowią przestępstwo plagiatu, podlegające karze dwóch lat pozbawienia wolności  i 152 000 € grzywny.
Informacje i ilustracje figurujące na stronie internetowej opierają się na charakterystykach technicznych, które są aktualne w chwili ich wprowadzenia do serwisu lub aktualizacji  poszczególnych podstron portalu. W każdym razie informacje zamieszczone na portalu mają charakter ogólny i nie posiadają wartości kontraktowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Korzystanie ze strony www.poujoulat.pl możliwe jest bez konieczności ujawniania swojej tożsamości lub wszelkiej innej informacji o charakterze danych osobowych. W przypadku informacji o charakterze imiennym, które mogą być wymagane,  użytkownik ma prawo dostępu do nich i ich sprostowania, zgodnie z ustawą francuską „Przetwarzanie Danych i Wolność” nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. Gromadzenie powyższych informacji konieczne jest, aby móc odpowiedzieć na prośbę o udzielenie informacji, umówić spotkanie i aby przesłać użytkownikowi, w razie potrzeby,  informacje drogą elektroniczną.

LINKI HIPERTEKSTOWE
Wprowadzenie linku hipertekstowego odwołującego się do strony www.poujoulat.pl wymaga uprzednio pisemnej zgody POUJOULAT. Prośby należy kierować na adres : marketing@poujoulat.com.pl
POUJOULAT w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść ani za produkty lub usługi proponowane na stronach internetowych, z którymi strona www.poujoulat.pl jest połączona linkami hipertekstowymi lub innymi typami linków.

PRAWO WŁAŚCIWE
Strona internetowa www.poujoulat.pl i niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu francuskiemu i są sporządzone w języku francuskim

ZARZĄDZANIE HASŁEM
Za pośrednictwem niniejszego portalu POUJOULAT oddaje użytkownikowi dostęp do różnych usług. Wszelkie nieuprawnione użycie hasła lub takiego serwisu należy zgłosić do POUJOULAT. Po każdym załogowaniu się, każdorazowo należy się wylogować.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik korzysta ze strony www.poujoulat.pl na własną pełną odpowiedzialność.

AKTUALIZACJA
W interesie klientów, POUJOULAT zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizowania, bez uprzedzenia, niniejszych Warunków Ogólnych oraz elementów, produktów lub usług prezentowanych na  niniejszych stronach portalu. W związku z obowiązującym charakterem zmian użytkownicy winni konsultować niniejsze Warunki Ogólne przy każdym łączeniu się z serwisem internetowym POUJOULAT.


Budynki wielorodzinne, użyteczności publicznej i przemysłowe


Inne strony Poujoulat :


Chcą państwo zainstalować przewód kominowy, nasadę dachową, przyłączyć urządzenie grzewcze lub połączyć przewód kominowy ?

Poujoulat jest producentem specjalizującym się w przewodach kominowych, nasadach dachowych i akcesoriach dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, zarówno nowych jak i remontowanych.
Życzą sobie Państwo zainstalować lub dokonać renowacji systemu grzewczego opalanego drewnem, gazem czy olejem ? Poujoulat proponuje duży wybór przewodów spalinowych do domów jednorodzinnych i budynkow wielorodzinnych, ze stali nierdzewnej lub przewodów elastycznych. Proponujemy przewody do wszystkich rodzajów urządzeń grzewczych : palenisk, wkładów kominkowych, pieców opalanych drewnem, pieców opalanych granulatem drzewnym (pelet), kotłów. Różnorodne wyposażenie zapewnia dokładną ewakuację spalin.